احمدی نژاد: واژه حکومت دینی غلط است

احمدی‌نژاد:«ما اصلا حکومت دینی نداریم. این واژه‌ها غلط و من‌ در آوردی است. دین برای رهایی انسان آمده است، نه برای حاکمیت بر انسان. هر اتفاق مثبتی در عالم بیفتد، باید با انتخاب آزادانه مردم باشد، نه انتخاب تحت تحمیل و فشار»

متن کامل گفتگوی اختصاصی با محمود احمدی‌نژاد را در شماره هفتم «بهارجاودانه» بخوانید

کانال تلگرام

طرق تهیه و خرید شماره هفتم ماهنامه «بهارجاودانه»:

1- خرید اینترنتی نشریه از طریق لینک ذیل

لینک خرید

2- تماس با دفتر نشریه و معرفی به نمایندگان توزیع یا ارسال با پیک و پست
021-66496300
09013611263