برخی اقایان صریحا گفته‌اند که انتخابات زینت است!

قدیانی:«برخی اقایان صریحا گفته‌اند که انتخابات زینت است؛ یعنی منشأ تاثیر نیست و مردم حق انتخاب ندارند. به همین دلیل است که اساساً جمهوریت در تناقض با تئوری ولایت فقیه(با تفسیر کنونی) است. چون منشأ حکومت و حاکمیت در جمهوریت، مردم هستند نه ولی‌فقیه»

متن کامل گفتگوی اختصاصی با ابوالفضل قدیانی را در شماره نهم ماهنامه «بهارجاودانه» بخوانید.