شریف زاده: شهیدی را بیرون از حصار گروه ها و جریان ها یافتم

«هنگامه شهیدی را بیرون از حصار گروه‌ها و جریان‌ها یافتیم. اگرچه او پیش‌تر یک اصلاح‌طلب بوده و در مرزهای تعریف شده اصلاح‌طلبی قرار داشته، اما آنچه من از ایشان یافتم، بیرون از چهارچوب فکری اصلاح‌طلبی بود؛ اصلا بیرون از هر حصری بود. اندیشه‌اش را از حصار جریان‌ها و گروه‌ها رها کرده و به دریای ملت پیوسته بود؛ هنگامه شهیدی بر چهره اشرافیت چنگ انداخت و همین موضوع، اشراف را سخت خشمگین کرد»
(بخشی از مطلب بهمن شریف‌زاده در ارتباط با هنگامه شهیدی)

متن کامل گفتگو را در شماره هفتم ماهنامه بهارجاودانه بخوانید
تهیه از طریق این لینک یا تماس با

021-66496300

و

0901-3611263

کانال تلگرام بهارجاودانه