مجوز انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق برای اجرای طرح های حمل و نقلی شهرداری تهران

همزمان با دویست و چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، اعطای مجوز به شهرداری جهت انتشار یکصدهزار میلیارد ریال اوراق مالی-اسلامی به منظور اجرای طرح های حمل و نقل عمومی شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش بهار جاودانه، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران بررسی اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انتشار دویست هزار (200/000 ) میلیارد ریال اوراق مالی-اسلامی به منظور اجرای طرح های حمل و نقل عمومی شهر تهران را در دستور کار داشتند که در همین راستا سید جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه این اوراق برای تکمیل پروژه هاست، گفت: مبلغ 20 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای بودجه های حمل و نقلی تعیین شده که وزارت کشور با کمی پایین تر از این مبلغ موافقت کرده و این 20 هزار میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد تومان تعدیل یافته است.

وی ادامه داد: این 10 هزار میلیارد تومان شامل 5 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری تهران خواهد بود و 5 هزار میلیارد دیگر نیز بازپرداخت با شهرداری تهران است.

تشکری هاشمی همچنین تاکید کرد: مبلغ هزار میلیارد تومان به منظور توسعه و تکمیل خط 3 متروی تهران، مبلغ هزار و 500 میلیارد تومان به منظور تکمیل و توسعه خط 4 متروی تهران، مبلغ سه هزار میلیارد تومان برای توسعه و تکمیل خط 6 متروی تهران، مبلغ هزار و 500 میلیارد تومان به منظور تکمیل خط 7 متروی تهران، مبلغ هزار میلیارد تومان برای اورهال و بازسازی تجهیزات متحرک و واگن های مترو، مبلغ هزار میلیارد تومان برای خرید و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و مبلغ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های اتوبوسرانی اعم از ایستگاه ها، توقفگاه ها و بازسازی غیر در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه مبلغ 10 هزار میلیارد تومان صرفاً صرف توسعه بهبود و تکمیل پروژه های نیمه تمام شرکت مترو و نهایتاً توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است، افزود: این موارد به صورت ماهانه و حداکثر سه ماهه باید توسط شهرداری و دولت پرداخت شود؛ مدت این اوراق 4 ساله است و باید در طی 4 سال به صورت کامل تسویه شود.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه این منابع صرفاً به شرکت بهره برداری مترو، شرکت هلدینگ مترو و شرکت اتوبوسرانی تخصیص می یابد، گفت: این اوراق برای تکمیل پروژه هاست و برای سایر خطوط مجاز به استفاده نخواهد بود.

وی ادامه داد: وزارت کشور برای حداقل هشت هزار و 800 میلیارد تومان توافق کرده و در نوع اول چهار هزار و 400 میلیارد تومان سهم شهرداری است و در نوع دوم 100 درصد سهم شهرداری است. با توجه به اینکه ممکن است برخی از شهرهای کشور نتوانند این اعتبار را به صورت کامل جذب کنند، هزار و 200 میلیارد تومان نیز پیش بینی شده که اگر دیگر شهرداری ها برای تامین اوراق مشارکت نتوانستند رقم را تامین کنند، این رقم اختصاص داده شود.

پایان خبر بهار جاودانه

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "مجوز انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق برای اجرای طرح های حمل و نقلی شهرداری تهران" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "مجوز انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق برای اجرای طرح های حمل و نقلی شهرداری تهران"، کلیک کنید.